Make your own free website on Tripod.com

Trang HC11

Liên-lac

Home
Sáng tác
Tho
Tin-tuc trong làng
Đoi ngoai
Trang Album h́nh
Hop tho Y kien
Liên-lac
Archives
Tai` lieu

Trang HC11 hoan nghinh thư liên-lạc và email

Sau khi xem trang web HC11, ư kiến bạn thế nào ?
xin bấm vào địa chỉ dưới đây để gởi email :

duch92003@yahoo.com

Nếu bạn có ư tham gia đóng góp , xin xem mục cộng tác viên bên đây.

Đăng kư thông-báo

Nếu bạn gởi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu-ư bạn khi có tin mới hay ra số nội-san Trang HC11 mới.

Hướng dẫn cộng tác viên

Đề tài, nội dung bài đóng góp cho Trang HC11 gồm đủ thể loại văn thi phú nhạc họa,...liên quan tới Hoc viện QGHC và công vụ, t́nh cảm trào phúng,v.v.

Xin lưu ư văn bản nên lưu sẵn trên đĩa floopy dish, dùng font thông dụng như Unicode, VNI, VPS.
H́nh ảnh gởi kèm attachment email hay lưu trong dish format(.JPG hay .GIF)
Các tài liệu đều nguyên tác, hay có phép của tác giả.

 Quy' vi. góp ư & bài  Xin Email duch92003@yahoo.com.